تابلو چوبی سیاه مشق

برند سلام

تابلو چوبی سیاه مشق

برند سلام
توضیحات تکمیلی: متن اثر آیت الکرسی همراه قاب چوبی جنس پس زمینه از پارچه ماهوت است جنس متن اثر از سوخت روی چوب است هزینه حمل بر عهده مشتری محترم می باشد.